UDRUŽENJE  ŠUMARSKIH  I  LOVNIH  RADNIKA  SRBIJE

 "ŠUMA I LOV"

     

   Udruženje "Šuma i lov"

     

Udruženje šumarskih i lovnih radnika Srbije "Šuma i lov" je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti šumarstva, lovstva i srodnih delatnosti, ostvarivanja i unapređivanja tradicionalnih aktivnosti šumarskih i lovnih radnika u Srbiji.

Udruženje je formalno registrovano u maju 2012.godine u Beogradu, Republika Srbija. Svi članovi Udruženja su volonteri, stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti šumarstva, lovstva, zaštite životne sredine.

Udruženje je član IPSI (International Partnership for the Satoyama Initiative) i WOCAT (World Overview of Conservation Approaches and Technologies) mreže.

 
   Osnovni ciljevi udruženja

    

 Cilj udruživanja je: zaštita i zastupanje staleškog interesa članova; poboljšanje međusobne saradnje članova; stručno usavršavanje članova; unapređenje šumarske i lovne struke i nauke, unapređenje stanja šuma i divljači, aktiviranje i unapređenje rada privrednih subjekata iz oblasti šumarstva i lovstva i srodnih delatnosti; ostvarivanje i unapređivanje tradicionalnih aktivnosti šumarskih i lovnih radnika u Srbiji.

Oblast ostvarivanja ciljeva su šumarstvo i lovstvo (gazdovanje šumama i gazdovanje sa divljači i lovištima), srodne delatnosti, kao i unapređivanje tradicionalnih aktivnosti šumarskih i lovnih radnika Srbije.

Aktivnosti udruženja

  

Podizanje i obnavljanje šuma klasičnim metodama koje se primenjuju u šumarstvu sve češće ne daju željene rezultate, zbog čega su borba protiv desertifikacije i degradiranja zemljišta, naročito u aridnim područjima peščara, veoma složen i najčešće neuspešan proces.

Naše Udruženje već dugi niz godina kod pošumljavanja u otežanim uslovima sredine i na manje kvalitetnim zemljištima, sa velikim uspehom koristi patentiranu tehnologiju podizanja drvenastih zasada P - 2013/555 na koju ima ekskluzivno pravo korišćenja licence.

Ova potpuno nova patentirana tehnologija već je sa velikim uspehom korišćena na ekstremnim staništima u pogledu pristupačnosti raspoložive vode i hranljivih materija u zemljištu kao što je aridno područje gotovo sterilinih peskova Ramsko - golubačke peščare.

Tehnologija koju koristimo ni na koji način ne utiče na zagađenje životne sredine jer u potpunosti isključuje korišćenje hemijskih sredstava u kontroli neželjenih biljnih vrsta, što je od vitalnog značaja za kvalitet zemljišta i podzemnih voda, kao i za postojeće populacije divljih životinja.

Patentirana tehnologija kojom Udruženje vrši podizanje drvenastih zasada omogućava nam da koristeći upravo loše stanišne uslove (visoke temperature, insolaciju i dr.) omogućimo gajenoj vrsti biljaka intenzivniji
rast i razvoj i na taj način drastično skratimo vreme dostizanja ciljane namene.

Voćne vrste tako ranije počinju da plodonose, vetrozaštitni i snegozaštitni pojasevi su operativniji za daleko kraće vreme, brže se vezuju peskovi i pošumljava degradirano zemljište pa je i proces sanacije i rekultivacije zemlljišta skraćen, proizvodni ciklus energetskih zasada takođe kraće traje pa je brži povraćaj uloženog novca.


Šume su dom, hrana i sklonište za mnoštvo biljnih i životinjskih vrsta, tako da podizanje šuma ovom tehnologijom ujedno znači i poboljšanje biodiverziteta u daleko kraćem vremenu.

Drastično skraćenje vremena  dostizanja željene namene mladih zasada u odnosu na klasične metode pošumljavanja otvara i potpuno novi prostor za razvoj ruralnih područja kroz podizanje zasada voćnih vrsta, razvoj pčelarstva ali i stvaranje uslova za razvoj lovstva i drugih privrednih grana.

 
Više informacija o patentiranoj tehnologiji možete pronaći u WOCAT bazi podataka.
  

     Ukoliko želite, rado ćemo naše iskustvo i znanje podeliti s Vama. Kontaktirajte nas!

E-mail: info@sumailov.rs

Copyright 2013 Udruženje šumarskih i lovnih radnika Srbije "ŠUMA I LOV" -www. sumailov.com