UDRUŽENJE  ŠUMARSKIH  I  LOVNIH  RADNIKA  SRBIJE

 "ŠUMA I LOV"

     

    Zajedno smo jači!


Jedna od aktivnosti koju naše Udruženje već dugi niz godina sprovodi jeste podizanje drvenastih zasada, šuma i/ili voćnjaka i obnavljanje šuma u otežanim uslovima sredine i na manje kvalitetnim zemljištima (uključujući i peščare), odnosno tamo gde klasične metodologije sadnje ne obezbeđuju uspeh postupka.


U ovom značajnom poslu, sa velikim uspehom koristili smo patentiranu tehnologiju podizanja drvenastih zasada P - 2013/555 na koju Udruženje "Šuma i lov" ima ekskluzivno pravo korišćenja licence.Pored mnoštva drugih prednosti ističemo da predmetna metodologija obezbeđuje:

  • u svim uslovima sredine obezbeđuje značajno širi izbor vrsta za pošumljavanje i omogućava očuvanje željenog sastava sastojina u postupku podmlađivanja i obnavljanja, onemogućava pojavu neželjenih biljnih vrsta (korova) i obezbeđuje opstanak i vitalnost gajenih vrsta biljaka sve bez upotrebe hemijskih sredstava – herbicida i pesticida;
  • srazmerno ekologiji gajene vrste drveća - i na izrazito loše proizvodnim staništima omogućava izraziti porast gajene vrste biljaka, čime se višestruko skraćuje vreme prelaza iz zasada u šume, odnosno dostizanja predviđene namene, što je od izuzetnog značaja kod podizanja vetrozaštitnih i snegozaštitnih pojaseva i remiza za divljač;
  • kod podizanja intenzivnih zasada skraćuje proizvodni ciklus;
  • bez obzira na stanišne uslove (peskovi, suva zemljišta i dr.) isključuje upotrebu sistema za navodnjavanje, odnosno u pogledu obezbeđivanja vlage biljkama u potpunosti je oslonjena na atmosferske taloge, što dodatno pojeftinjuje njenu primenu;
  • smanjuje eroziju spiranje i humusa.

Udruženje "Šuma i lov" otvoreno je za saradnju sa partnerima čije su aktivnosti usmerene na poboljšanje životne sredine. Rado ćemo sarađivati sa svima sa kojima delimo iste ciljeve i vrednosti. 

Naši članovi imaju veliko praktično iskustvo u izradi, sprovođenju i nadzoru nad projektima iz oblasti šumarstva, lovstva, zaštite životne sredine i ruralnog razvoja, sa širokim poznavanjem važećih zakonskih propisa iz ovih oblasti. 


Mi smatramo da uspeh koji smo postigli u praktičnim aktivnostima u borbi protiv desertifikacije i kod rekultivacija degradiranih zemljišta u aridnim područjima primenom patentirane tehnologije podizanja drvenastih zasada, može biti od velike pomoći svima koji imaju problema u pošumljavanju aridnih i sušama pogođenim područjima.

Biće nam nam drago da sarađujemo s vama! 

Kontaktirajte nas radi detaljnijih infomacija o mogućnostima saradnje.


E-mail: info@sumailov.rs

Copyright 2013 Udruženje šumarskih i lovnih radnika Srbije "ŠUMA I LOV" -www. sumailov.com